facebook share
facebook share
ความท้าทายของการพัฒนาให้ยั่งยืน ไม่ใช่เพื่อเท่ แต่เป็น “License to Grow”

ข้อมูลจาก ThaiPublica


ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถาหัวข้อ “Thailand’s Sustainable Business” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่


1) พัฒนาการของภาคธุรกิจไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยสังเขป
2) ความท้าทายของการพัฒนาให้ยั่งยืน โจทย์ใหญ่ของประชาคมโลก
3) ธุรกิจกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืน


ติดตามอ่านปาฐกถาหัวข้อ “Thailand’s Sustainable Business” โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/xevjFM


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ ที่นี่


ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint ได้ ที่นี่