ดร.ชามชัด อัคห์ตาร์ เลขาธิการ UNESCAP
H.E. Mr. Macharia Kamau
Dr. Stefanos Fotiou
นายบัน คี มุน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ดร.วีรชัย พลาศรัย