facebook share
facebook share
previous
previous
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
เป็นประธานบริหารบริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด และเป็นที่รู้จักกันดีในนาม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์ และเป็นผู้ที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยและพูดในที่สาธารณะมากที่สุดท่านหนึ่ง เธอเป็นผู้เขียนเรื่องการสร้างแบรนด์ ซึ่งเป็นหนังสือ How-to เล่มแรกๆที่พูดถึงเรื่องอะไรและอย่างไร ในการสร้างแบรนด์ หนังสือที่เขียนไว้เล่มล่าสุดคือ “Sufficiency Branding: Sustainable Brand” ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ปัจจุบันคุณศิริกุลได้ตั้งบริษัทที่ปรึกษาในด้านการสร้างสรรค์และการวางกลยุทธ์ของธุรกิจและบริษัทชั้นนำหลายบริษัท