facebook share
facebook share
previous
previous
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา