facebook share
facebook share
previous
previous
ศศิน เฉลิมลาภ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเคยเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นาน 12 ปี ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน อาทิ กรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และคณะกรรมการให้กับการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากโครงการของรัฐ