วิดีทัศน์แสดงความอาลัย
World Health Organisation's Tribute Video to King Bhumibol Adulyadej of Thailand
04 เมษายน 2561 World Health Organisation's Tribute Video to King Bhumibol Adulyadej of Thailand

วิดีทัศน์แสดงความอาลัยโดย World Health Organisation

พระจักรีนิวัตฟ้า
12 ธันวาคม 2560 พระจักรีนิวัตฟ้า

วีดีทัศน์ในงานนิทรรศการ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ณ พระที่นั่งทรงธรรม

พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 และภาพยนตร์เพลง "สรรเสริญพระบารมี"
12 ธันวาคม 2560 พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 และภาพยนตร์เพลง "สรรเสริญพระบารมี"

โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และดนตรีโดย อาจารย์สมเถา สุจริตกุล

คนบนฟ้า
12 ธันวาคม 2560 คนบนฟ้า

ร่วมแสดงความอาลัย ๑๐๐ วัน แห่งการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ในหลวงรัชกาลที่ 9
12 ธันวาคม 2560 ในหลวงรัชกาลที่ 9

จาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5

พระราชาในนิทาน
12 ธันวาคม 2560 พระราชาในนิทาน

โดย เสถียรธรรมสถาน

ภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี โดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
12 ธันวาคม 2560 ภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี โดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส