facebook share
facebook share
รายการธรรมชาติมาหานคร
คลายสงสัยทุกปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณจากป่ามาสู่เมือง เพื่อความเข้าใจร่วมกันถึงต้นเหตุที่แท้จริง ของปัญหา กับ "ศศิน เฉลิมลาภ" ผู้อุทิศตนพิทักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทางนิวทีวี
ชมรายการทั้งหมด
 
13 พฤษภาคม 2561
รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เปิดเผยปัญหาการตกค้างของสารเคมี ยาฆ่าหญ้าพาราควอตส่งผลต่อสุขภาพของเกษตร และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกลำธาร จังหวัดน่าน และจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจะต้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ และให้ข้อมูล จึงจะทำให้สารเหล่านี้ถูกยกเลิกการใช้
 
 
 
 
 
6 พฤษภาคม 2561
พูดคุยกับ คุณวัทธิกร โสภณรัตน์ ถึงบทบาทการทำงานของสมาคมฯ และกิจกรรม Bird Walk ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดูนก เพื่อให้เกิดความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
 
 
29 เมษายน 2561
ฟังบทเพลงและมุมมองจาก คุณชัยพร นำประทีป อดีตศิลปินเปิดหมวกเมื่อสามสิบปีก่อน ปัจจุบันยังคงเล่นดนตรี ร้องเพลงแทรกคติธรรมต่างๆ และเป็นผู้มีความสนใจสิ่งแวดล้อมและใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
 
 
 
 
22 เมษายน 2561
คุณสุรชัย ตรงงาม หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม และพัฒนามาเป็นมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม        โดยการใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อสู้คดีความด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับความเป็นธรรม เช่น สถานการณ์ที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้องไม่เอาท่าเรือที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
15 เมษายน 2561
คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน จากจุดเริ่มต้นที่ตั้งใจศึกษาในคณะบัญชี สู่เส้นทางงานด้านกฎหมาย เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวบ้านที่ถูกคุกคามในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากโครงการของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถรู้กฎหมายในการเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและใช้สิทธิของตัวเองได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
8 เมษายน 2561
คุณเพชร มโนปวิตร รองหัวหน้ากลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ประสานงาน IUCN ประเทศไทย เล่าถึงรูปแบบการทำงานของ IUCN ที่คอยทำหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ประเภทใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อผลักดันไปสู่การควบคุมการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศผ่านกลไกต่างๆ 
 
 
 
 
1 เมษายน 2561
โดม ประทุมทอง ผู้ซึ่งรักในการถ่ายภาพและเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้ภาพถ่ายนำเสนอเรื่องราวผ่านการเล่าเรื่องจากป่า  ซึ่งได้สร้างเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งรูปแบบของหนังสือที่เขียนเองและการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
25 มีนาคม 2561
เจาะลึกทุกข่าว ทุกประเด็น ทุกเหตุการณ์จากทั่วทุกมุมโลก ทุกความจริงจะถูกถ่ายทอดผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ของ NEW18 เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญ เติมสีสันให้ชีวิต สนุกคิดไร้ขีดจำกัด ด้วยรายการที่เข้าใจทุกไลฟ์ สไตล์ของชีวิต เปิดโลกใบใหม่สร้างแรงบัลดาลใจ ไร้ขอบเขต รู้ในส่ิงท่ีไม่เคยรู้ ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ตื่นตาตื่นใจ กับสารคดีชีวิตสัตว์ ธรรมชาติ ประวัตศาสตร์ เรียนรู้แหล่งอารยธรรม เราคือ ที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ในโลกของข่าวสาร เกาะติดทุกสถานการณ์ เติมเต็มอรรถรส ด้วยสารคดีชั้นนำระดับโลก และสาระบันเทิงที่สามารถรับชมได้ทั้งครอบครัว
 
18 มีนาคม 2561
ศิลปะแสดงสด หรือ Performance Art เป็นสิ่งที่คุณ จิตติมา ผลเสวก ใช้ในการสื่อความหมายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ติดตามรายการธรรมชาติมาหานคร ตอน ศิลปะแสดงสด พลังสื่อสารสังคม
 
11 มีนาคม 2561
คดีการล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นการตั้งแคมป์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างเสือดำได้ถูกยิงเสียชีวิต รวมถึงบุคคลที่ถูกจับกุมยังเป็นคนที่มีชื่อเสียง วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสมโภช มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่ามีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ติดตามรายการธรรมชาติมาหานคร ตอน การล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย
 
4 มีนาคม 2561
เจาะลึกทุกข่าว ทุกประเด็น ทุกเหตุการณ์จากทั่วทุกมุมโลก ทุกความจริงจะถูกถ่ายทอดผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ของ NEW18 เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญ เติมสีสันให้ชีวิต สนุกคิดไร้ขีดจำกัด ด้วยรายการที่เข้าใจทุกไลฟ์ สไตล์ของชีวิต เปิดโลกใบใหม่สร้างแรงบัลดาลใจ ไร้ขอบเขต รู้ในส่ิงท่ีไม่เคยรู้ ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ตื่นตาตื่นใจ กับสารคดีชีวิตสัตว์ ธรรมชาติ ประวัตศาสตร์ เรียนรู้แหล่งอารยธรรม เราคือ ที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ในโลกของข่าวสาร เกาะติดทุกสถานการณ์ เติมเต็มอรรถรส ด้วยสารคดีชั้นนำระดับโลก และสาระบันเทิงที่สามารถรับชมได้ทั้งครอบครัว
 
25 กุมภาพันธ์ 2561
รายการธรรมชาติมาหานคร พาคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พูดคุยกับ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้ที่นำนวัตกรรมโซลาร์รูฟ เข้ามาเป็นต้นแบบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ในการบริหารจัดการพลังงานที่ได้จากแสงแดด เพื่อช่วยเหลือกโลกของเราที่กำลังประสบกับสภาวะโลกร้อน ซึ่งคุณปริญญากล่าวไว้ว่า “พวกเราเหลือเวลาเวลาไม่มากแล้ว”
 
18 กุมภาพันธ์ 2561
รายการธรรมชาติมาหานคร มาที่บ้านคุณปริญญา ผดุงถิ่น ช่างภาพสัตว์ป่า โดยภาพของคุณปริญญานั้นไม่เพียงแค่ถ่ายภาพให้เห็นเพียงตัวของสัตว์ป่าเท่ากัน แต่การถ่ายภาพของคุณปริญญานั้น ได้ใส่ความเป็นศิลปะ คำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆของภาพ ซึ่งทำให้ได้ภาพสัตว์ป่าที่สวยงามกว่าที่เคยเห็นและเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์สัตว์ป่าต่อไป
 
11 กุมภาพันธ์ 2561
การก้าวมาทำงานเชิงอนุรักษ์สามารถเริ่มต้นได้จากการซึมซับพลังในความรักต่อธรรมชาติ เป็นแรงผลักดันที่จะศึกษา ค้นคว้า และพร้อมที่จะถ่ายทอดไปสู่คนรอบข้าง คุณเด่น ไพรวัลย์ ศรีสม เป็นบุคคลหนึ่ง ที่กล่าวได้ว่า เป็น “นักสื่อสารธรรมชาติ” ที่ผันตัวจากนักสาธารณสุข มาเป็นนักสื่อความหมาย อุทิศตนเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในระบบนิเวศน์อย่าง กบ เขียด งู ตุ๊กแก และบรรดาพันธุ์กล้วยไม้ป่า
 
4 กุมภาพันธ์ 2561
เห็นโลกรอบด้าน เข้าใจชีวิตรอบตัว ที่ "นิว18 ช่องทีวีดิจิตอล" พบเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณได้รู้และเข้าใจ จนคุณไม่อยากลุกไปไหน นิวทีวี ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ด้วยข่าวรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย และสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ตื่นตาตื่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
 
28 มกราคม 2561
หากจะอธิบายเรื่องราวของสิ่งแวดล้อม คงมีข้อมูลและเนื้อหาที่เยอะเกินกว่าที่จะอธิบายได้ในระยะเวลาสั้นๆและทำให้บางครั้ง ความรู้และข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและได้รับความสนใจจากคนบางกลุ่มเท่านั้น แต่วันนี้ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ใช่เรื่องยากและดูน่าเบื่อต่อไป เพราะคุณเมธิรา เกษมสันต์ ได้นำข้อมูลทั้งหมดมาถ่ายทอดผ่านการ์ตูนและเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้คนได้ทุกวัย อะไรที่ทำให้มาทุ่มเททำงานนี้... ไปร่วมพูดคุยกับเธอได้ในรายการธรรมชาติมาหานคร
 
21 มกราคม 2561
เห็นโลกรอบด้าน เข้าใจชีวิตรอบตัว ที่ "นิว18 ช่องทีวีดิจิตอล" พบเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณได้รู้และเข้าใจ จนคุณไม่อยากลุกไปไหน นิวทีวี ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ด้วยข่าวรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย และสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ตื่นตาตื่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
 
14 มกราคม 2561
เห็นโลกรอบด้าน เข้าใจชีวิตรอบตัว ที่ "นิว18 ช่องทีวีดิจิตอล" พบเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณได้รู้และเข้าใจ จนคุณไม่อยากลุกไปไหน นิวทีวี ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ด้วยข่าวรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย และสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ตื่นตาตื่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
7 มกราคม 2561
เห็นโลกรอบด้าน เข้าใจชีวิตรอบตัว ที่ "นิว18 ช่องทีวีดิจิตอล" พบเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณได้รู้และเข้าใจ จนคุณไม่อยากลุกไปไหน นิวทีวี ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ด้วยข่าวรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย และสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ตื่นตาตื่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
31 ธันวาคม 2560
เห็นโลกรอบด้าน เข้าใจชีวิตรอบตัว ที่ "นิว18 ช่องทีวีดิจิตอล" พบเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณได้รู้และเข้าใจ จนคุณไม่อยากลุกไปไหน นิวทีวี ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ด้วยข่าวรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย และสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ตื่นตาตื่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
24 ธันวาคม 2560
เห็นโลกรอบด้าน เข้าใจชีวิตรอบตัว ที่ "นิว18 ช่องทีวีดิจิตอล" พบเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณได้รู้และเข้าใจ จนคุณไม่อยากลุกไปไหน นิวทีวี ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ด้วยข่าวรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย และสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ตื่นตาตื่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
17 ธันวาคม 2560
เห็นโลกรอบด้าน เข้าใจชีวิตรอบตัว ที่ "นิว18 ช่องทีวีดิจิตอล" พบเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณได้รู้และเข้าใจ จนคุณไม่อยากลุกไปไหน นิวทีวี ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ด้วยข่าวรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย และสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ตื่นตาตื่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
 
10 ธันวาคม 2560
จากการร่วมแรงร่วมใจกันของ อบต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ จนสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ไว้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเขื่อน ขนาดใหญ่ โดยมีกลุ่มคนเล็กๆ ที่ตั้งชื่อกลุ่มกันเองว่า “มึงมันรั้น” เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจครั้งนี้ สัปดาห์นี้ คุณอนันตชัย เรืองฉาย ผอ.กองช่าง อบต.ลาดยาว ชวนอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ไปยังปลายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยากับการสนทนาถึงความสำเร็จและแผนการจัดการในอนาคต
 
3 ธันวาคม 2560
เหลือเชื่อ!! พลังกลุ่มคนเล็กๆ ของ อบต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ได้อยู่หมัด ด้วยการผนึกกำลัง ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการลำน้ำสายสำคัญที่เป็นปัจจัยให้น้ำไหลเข้าท่วม อ.ลาดยาว ในทุกๆปี เป็นผลลัพธ์ที่บ่งบอกว่าปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง สามารถเอาอยู่!!! โดยไม่ต้องพึ่งพาเขื่อนขนาดใหญ่ เพียงแค่มีความสามัคคี จริงใจ จริงจัง และลงมือทำเท่านั้น
 
26 พฤศจิกายน 2560
ในพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณสามแสนแปดหมื่นไร่ กับกำลังเจ้าหน้าที่เพียง 9 คน ทำให้การดูแลป้องกันรักษาป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก เกิดช่องโหว่ให้ผู้กระทำผิด เข้าไปลักลอบตัดไม้ จนต้องมีการจับกุมยึดไม้ของกลางได้เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ทำให้คุณเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี) มีแนวคิดในการพยายามลดข้อจำกัดของปัญหากำลังเจ้าหน้าที่มีน้อย งบประมาณน้อย กับพื้นที่ป่าที่กว้างขวาง ด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนรอบป่า เน้นงานป้องกันป่า มากกว่าการปราบปราม จนเกิดวิธีที่เจ้าตัวตั้งชื่อขึ้นมาว่า “สามก้อนเส้า” “สามก้อนเส้า” คืออะไร แก้ปัญหาการรักษาป่าได้อย่างไร
 
19 พฤศจิกายน 2560
คุณทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน สรุปสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2560 ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาระยะยาวของปีต่อ ๆ ไป
 
12 พฤศจิกายน 2560
ตลอดชีวิตการทำงานของ “ครูจืด” เข็มทอง โมราษฏร์ ได้สร้างลูกศิษย์ลูกหา ที่นำวิธีการและความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์สังคมได้อย่างมากมาย รวมทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลป่าอีกด้วย การเติบโตของ “กลุ่มเด็กรักป่า” มาเกือบ 3 ทศวรรษ ผ่านกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย “ครูจืด” มีเป้าหมายกับหนทางข้างหน้าต่อไปอย่างไร
 
5 พฤศจิกายน 2560
การเกิดขึ้นของ “กลุ่มเด็กรักป่า” กลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเยาวชนให้ได้เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะหลากหลายแขนง ที่ก่อตั้งมาเกือบ 3 ทศวรรษ ได้หล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ ไปเจริญงอกงามตามที่ต่าง ๆ นับหมื่นคน โดยครูจืดและครูหน่อยผู้ก่อตั้ง ยังคงหยัดยืนทำในสิ่งที่รักมาจนถึงวันนี้ อะไรที่ทำให้ “กลุ่มเด็กรักป่า” ดำรงตนอยู่ได้ และเราจะเห็นอนาคตของชาติเป็นอย่างไร รายการธรรมชาติมาหานคร จะร่วมสนทนากับบุคคลทั้งสองผ่านมุมมองของผู้ที่ทำงานกับเยาวชนมาอย่างยาวนาน
 
22 ตุลาคม 2560
หากย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน “วิกฤตต้มยำกุ้ง” ได้สร้างผลกระทบกับผู้คนและระบบเศรษฐกิจทั่วโลก แต่สำหรับ คำแสด ริเวอร์ แคว รีสอร์ท นับเป็นองค์กรรายแรก ๆ ของประเทศที่เริ่มต้นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหา จนกลายเป็นรีสอร์ทที่สามารถแปรเปลี่ยนรายจ่ายต่าง ๆ ให้กลายเป็นรายได้ แถมมีลูกค้าเข้าพักเป็นจำนวนมาก จนต้องสร้างอาคารเพิ่มเติมสวนกระแสเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นอย่างสิ้นเชิง
 
15 ตุลาคม 2560
ท่ามกลางกระแสทุนนิยมที่รุกคืบสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุน และราคาผลผลิตที่ไม่สามารถเป็นผู้กำหนดเองได้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ โดยคุณทิวาพร ศรีวรกุล ยืนยันว่าประเทศไทยมีทางออกที่ทรงประสิทธิภาพด้วยหลักการพึ่งตนเอง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน แม้กระแสจากโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน
 
8 ตุลาคม 2560
ด้วยสภาพภูมิประเทศของชุมชนบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่มีสภาพดินแข็ง เค็มแถมมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างหนัก ทำให้ดินยิ่งเสื่อมสภาพ ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น ชาวบ้านเป็นหนี้สินจากการลงทุน ในฐานะผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหญิงนักพัฒนาอย่าง “คุณสมบัติ โชติกลาง” จึงหาทางแก้วิกฤตด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 
1 ตุลาคม 2560
กรมป่าไม้เป็นกรมที่ทำหน้าที่จัดการเรื่องป่าไม้ของไทยมากว่า 120 ปี ซึ่งในอดีตมีการตัดไม้และส่งออกเป็นจำนวนมากส่งผลเรื่องปัญหาป่าถูกทำลายมาเป็นระยะเวลานาน ปีนี้เป็นปีที่ 121 กรมป่าไม้ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายและฟื้นฟูป่า ให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
 
24 กันยายน 2560
ธรรมชาติมาหานคร วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 “นกกระเรียน” เป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิด ของไทยที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ แต่เมื่อมีการศึกษาเพาะเลี้ยงอย่างจริงจังทำให้การปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติจึงประสบความสำเร็จ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแสงเหนือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากไ ด้ปล่อยนกกระเรียนไปแล้วกว่า 50 ตัว มีอัตราการรอดตายที่สูง ทั้งยังสามารถหากินและขยายพันธุ์ในธรรมชาติได้อีกด้วย 
 
17 กันยายน 2560
การเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ทำอ.ศศิน เฉลิมลาภ ถึงกับอึ้ง! เพราะจำได้ว่าเคยลงเรียนวิชานี้ตอนปริญญาโทปีที่ 2 การเรียนของเด็กที่นี่ไม่มีแบบเรียน เด็กที่นี่ถูกเปิดโอกาสให้เรียนรู้ทั้งปัญญาภายนอกและปัญญาภายใน ให้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง โรงเรียนนี้ห้ามสอนคุณธรรม เพราะเป็นเรื่องอันตราย คุณเคยได้ยินเรื่องจิตศึกษาหรือไม่ ?
 
10 กันยายน 2560
“มันมีหนทางที่นำไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยวิธีที่ไม่เหมือนกัน การทำอยู่กับสิ่งที่รักอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายเขาก็จะกลับมาเห็นตัวเอง ว่าตัวเองไม่ได้ยิ่งใหญ่นะ พึ่งพาไข่นะ ไม่ได้ยิ่งใหญ่นะ พึ่งพาจุลินทรีย์นะ ไม่ได้ยิ่งใหญ่นะ พึ่งพาเม็ดข้าวนะ ในอนาคตมันจะเป็นฐานใหญ่ในการดำเนินชีวิต เขาจะได้ไม่เป็นคนที่อหังการ์ที่จะใช้ทรัพยากรของโลก แต่เขาจะเป็นคนที่นอบน้อมที่จะใช้อย่างระมัดระวัง” 
 
3 กันยายน 2560
สถานที่กำจัดมูลฝอยหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าบ่อกำจัดขยะโดยส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่พึงประสงค์ของชุมชนบริเวณรอบเพราะมักเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษซึ่งกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ไม่ถึง 1 ตารางกิโลเมตร กับปริมาณของขยะทั้งจังหวัดที่มีการนำมาทิ้งวันละ 1,300 ตัน ที่บ่อกำจัดขยะ อบจ.นนทบุรี ทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ โดยหน่วยงานระดับจังหวัดเห็นถึงความสำคัญ จึงมีการจัดการอย่างจริงจังและเป็นระบบ
 
27 สิงหาคม 2560
การลักลอบค้าสัตว์ป่าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจำเป็นต้องมีส่วนงานที่รับผิดชอบสำหรับการสืบสวนและปราบปรามอย่างทันท่วงที ชุดปฏิบัติการพิเศษ “เหยี่ยวดง” คือหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะ สามารถสืบเสาะหาหลักฐาน เจาะข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การช่วยเหลือสัตว์ป่าและจับกุมผู้กระทำความผิดได้มากมาย
 
20 สิงหาคม 2560
ห้องทำงานเล็กๆ กับบุคลากรเพียงไม่กี่คนของหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอาจดูไม่สอดคล้องกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งถือเป็นปัญหาอาชญากรรมระดับโลกแต่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวโยงไปถึงชื่อเสียงของประเทศ เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงทุ่มเทความสามารถในการทำงานอย่างเต็มกำลังจนเป็นที่มาในการคลี่คลายคดีใหญ่ๆได้มากมายเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 
13 สิงหาคม 2560
การสืบค้นหลักฐานเพื่อติดตามผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่ามาลงโทษ ในปัจจุบันมีหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การคลี่คลายคดีต่างๆ ได้สำเร็จทั้งในประเทศและระดับโลก กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญกับงานอนุรักษสัตว์ป่าอย่างไร
 
6 สิงหาคม 2560
“พันธบัตรป่าไม้” ในมุมมองของ Big Trees
 
30 กรกฎาคม 2560
ธรรมชาติมาหานคร วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ปฏิบัติการใช้กฎหมายปราบปรามผู้บุกรุกป่าทั่วประเทศและจัดระเบียบรีสอร์ทที่ภูทับเบิก เป็นตัวอย่างผลงานของหน่วย “พยัคฆ์ไพร” ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนถึงผู้ที่จะกระทำผิดรายอื่น ๆ ต้องกลับไปคิดใหม่
 
23 กรกฎาคม 2560
“สวนผักบ้านคุณตา” บ้านหลังไม่เล็กไม่ใหญ่บนถนนสุขุมวิท มีพื้นที่หลังบ้านขนาดย่อมพอให้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ รับประทานกันเองในครอบครัวได้อย่างเหลือเฟือ เป็นตัวอย่างของบ้านในเมืองที่มีแนวคิดตามวิถีธรรมชาติ เปิดให้ผู้คนทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาเรียนรู้นำกลับไปใช้
 
16 กรกฎาคม 2560
จากการศึกษาของนานาประเทศพบว่า แต่ละประเทศควรมีพื้นที่ป่าจำนวน 40 % ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำและประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม รายการธรรมชาติมาหานครได้รับเกียรติจากคุณจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่กรุณาให้ข้อมูลผ่านทางรายการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของกรมป่าไม้ตาม Road map เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าได้จำนวน 40 % จะเป็นไปได้เพียงไร และป่าเศรษฐกิจคือกลไกสำคัญที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร
 
9 กรกฎาคม 2560
หลังจากมีมติเรื่องการย้ายที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตน้ำตาลทรายในแถบภาคอีสาน ส่งผลให้ป่าเต็งรังที่ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านถูกทำลายเป็นวงกว้าง กระทบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เคยหาอยู่หากินอย่างพึ่งพิงกับธรรมชาติมาเนิ่นนาน และยังสร้างความวิตกกังวลถึงผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล
 
2 กรกฎาคม 2560
ผลจากการปฏิวัติเขียวในอดีตที่ชาวนาปลูกข้าวเพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ทำให้ชาวนาบ้านน้อยเลิงฮัง หรือบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ประสบปัญหารอบด้าน ทั้งยังส่งผลให้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเกือบสูญหายไป เมื่อชาวบ้านเริ่มเข้าใจปัญหา จึงร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยกลับมาฟื้นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมกว่าร้อยสายพันธุ์อย่างเป็นระบบ ร่วมกันรักษาป่ากับระบบนิเวศของชุมชน
 
25 มิถุนายน 2560
ผ้าทอมือสีธรรมชาติ...พอแล้วดี
 
18 มิถุนายน 2560
วังป้องโมเดล ต้นแบบพลังงานทดแทน
 
11 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ เปลี่ยนโลกพลังงาน
 
4 มิถุนายน 2560
“คน” กับ “ธรรมชาติ” สายสัมพันธ์ที่ต้องฟื้นฟู
 
28 พฤษภาคม 2560
ป่าเมฆ...ป่ายอดดอย
 
21 พฤษภาคม 2560
TRASH HERO ขบวนการปราบขยะ #3
 
14 พฤษภาคม 2560
TRASH HERO ขบวนการปราบขยะ
 
7 พฤษภาคม 2560
วาฬบรูด้า...สัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 16
 
30 เมษายน 2560
นักเขียนเรื่องป่า ตอนที่ 2
 
23 เมษายน 2560
นักเขียนเรื่องป่า
 
16 เมษายน 2560
สองคน สองหัวใจ…ปั่นปลูกป่า
 
9 เมษายน 2560
ศิลปะ เล่าเรื่องธรรมชาติ
 
2 เมษายน 2560
รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต (ตอนที่ 3)
 
26 มีนาคม 2560
รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต (ตอนที่ 2)
 
19 มีนาคม 2560
รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต
 
12 มีนาคม 2560
Edwin Wiek หัวใจเพื่อสัตว์ป่า
 
5 มีนาคม 2560
Edwin Wiek หัวใจเพื่อสัตว์ป่า
 
26 กุมภาพันธ์ 2560
“แม่น้ำโขง” มีขนาดใหญ่เป็นรองเพียงแม่น้ำอเมซอน “แม่น้ำโขง” เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก “แม่น้ำโขง” เป็นแหล่งอาหารของคนอย่างน้อย 60 ล้านคนตลอดลุ่มน้ำ “แม่น้ำโขง” เป็นสายน้ำแห่งจิตวิญญาณและแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการเสนอให้ระเบิดแก่งแม่น้ำโขงเพื่อประโยชน์ทางการค้า
 
19 กุมภาพันธ์ 2560
“แม่น้ำโขง” มีขนาดใหญ่เป็นรองเพียงแม่น้ำอเมซอน “แม่น้ำโขง” เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก “แม่น้ำโขง” เป็นแหล่งอาหารของคนอย่างน้อย 60 ล้านคนตลอดลุ่มน้ำ “แม่น้ำโขง” เป็นสายน้ำแห่งจิตวิญญาณและแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการเสนอให้ระเบิดแก่งแม่น้ำโขงเพื่อประโยชน์ทางการค้า
 
12 กุมภาพันธ์ 2560
รายการธรรมชาติมาหานคร พามาลงพื้นที่ชุมชนบางบ่อ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ร่วมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดเลนด้วยกำแพงธรรมชาติ จากไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อช่วยในการฟื้นฟูป่าชายเลนและระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์กลับมาดังเดิม รวมถึงร่วมพูดคุยกับ ผอ.บุญช่วย อรรถวรรธน ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งเกี่ยวกับรูปแบบการปักแนวไม้ไผ่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆและผลสำเร็จที่ผ่านมาจากการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่ต่าง ๆ
 
5 กุมภาพันธ์ 2560
"ถ้าจะอนุรักษ์ป่าไม้ ต้องใช้ไม้กันเยอะ ๆ" อาจดูแย้งกับหลักการหรือหลักคิดความเชื่อที่เข้าใจกัน กว่า 20 ปีที่ประเทศไทยประกาศปิดป่า จากวิกฤตป่าถูกทำลายอย่างหนักทำให้ได้พื้นที่ป่าอนุรักษ์กลับคืนมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ แต่กฎเกณฑ์ในการห้ามตัด ห้ามใช้ไม้ส่งผลให้ผู้คนไม่เกิดแรงจูงใจในการหันมาปลูกต้นไม้ การสนับสนุนให้คนหันมาใช้ไม้กันเยอะ ๆ เป็นส่วนหนึ่งในกลไกของ "ป่าเศรษฐกิจ" ที่กระตุ้นใช้ทั้งชาวบ้านตลอดจนเอกชนหันมาปลูกต้นไม้อย่างจริงจังมากขึ้น
 
29 มกราคม 2560
แม่น้ำแม่กลองที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยจำนวนมากนั้น มีแหล่งกำเนิดต้นน้ำมาจากชุมชนแม่กลองน้อย แม่กลองใหญ่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และถูกประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จากอาชีพเกษตรกรรมในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวของชาวบ้านทำให้มีการใช้สารเคมีและมีผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ำ จนกระทั่งโครงการวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตกเข้าให้องค์ความรู้ในการปลูกกาแฟซึ่งมีความเหมาะสมกับภูมิ ประเทศ
 
22 มกราคม 2560
กรณีป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เคยถูกคณะกรรมการมรดกโลกระบุให้เป็นมรดกโลกในภาวะอันตรายในขณะเดียวกันยังมีความพยายามผลักดันเสนอให้สถานที่ทางธรรมชาติอื่น ๆ ขึ้นบรรจุเป็นมรดกโลกเพิ่มเติม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้เกียรติมาพูดคุยอย่างเปิดอกถึงปัญหาข้อบกพร่องที่ผ่านมาและนโยบายสำหรับการแก้ปัญหา
 
15 มกราคม 2560
ประเทศไทยมีผืนป่าที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอยู่ 2 แห่ง นั่นคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และผืนป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ ซึ่งได้รักษาแหล่งมรดกโลกมาจนถึงทุกวันนี้ รายการธรรมชาติมาหานครได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ บุคคลสำคัญในการนำผืนป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ ให้เป็น #มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
 
8 มกราคม 2560
หลังจากเดินเท้าลุยเข้าไปในป่าลึกแล้วปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่กลางป่าจนสำเร็จ ท่ามกลางเสียงพริ้วไหวของแมกไม้และเสียงร้องของบรรดาสรรพสัตว์แต่ปราศจากการรับรู้ของผู้คนภายนอก ชีวิตของพวกเขาที่แขวนไว้กับเชือกเก่า ๆ กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้น แม้การทำงานที่มีผลตอบแทนไม่เอื้อต่อการสร้างฐานะความมั่งคงให้กับชีวิตของผู้ช่วยนักวิจัยโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก แต่พวกเขายังให้หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก...
 
1 มกราคม 2560
ความเคยชินของนักท่องเที่ยว เมื่อมาอุทยานแห่งชาติและพบเห็นสัตว์ป่าก็มักจะมีของกินให้สัตว์พวกนั้นอาจเป็นเพราะความสงสาร เห็นใจ หรืออยากให้มันมาใกล้ ๆ โดยไม่คาดคิดถึงผลที่เสียต่างๆที่กำลังจะตามมาอีกมากมาย กลุ่มรักษ์เขาใหญ่นั้นได้เห็นปัญหาเหล่านั้น และได้มีการรวมตัวกับเครือข่ายต่างๆในการรณรงค์และออกแบบปฏิบัติการ 4 ม. ขึ้นมา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้โดยไม่ทำร้ายสัตว์ป่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 
25 ธันวาคม 2559
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นที่รู้จักในวงกว้างของนักท่องเที่ยว เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกสบาย และคงทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากมีหลากหลายกลุ่มร่วมกันรักษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไว้ ทั้งเจ้าหน้าที่และภาคประชาชนหนึ่งในนั้นก็มีกลุ่มที่ชื่อว่า กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ ที่ทำหน้าที่คอยเฝ้าระวัง ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักท่องเที่ยวและสิ่งทำต่างๆที่พวกเขาพอจะสามารถปกป้องอุทยานแห่งนี้ไว้ได้
 
18 ธันวาคม 2559
ในห้วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยยังมีประชาชนหลั่งไหลไปยังบริเวณสนามหลวงและพระบรมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณของประชาชนจำนวนมาก ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะจำนวนมหาศาลที่ส่งผลโดยตรงต่อทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดการรวมตัวกันของเหล่าบรรดาจิตอาสาและอีก 3 องค์กรเป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร VOLUNTEERS FOR DAD ขึ้น
 
11 ธันวาคม 2559
คุณค่าของต้นไม้ใหญ่ในเมืองจำนวนมากถูกมองข้ามจากสังคมทั้งตั้งใจและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การตัดแต่งผิดวิธีนำมาซึ่งความสูญเสียต้นไม้ใหญ่อย่างน่าเสียดาย “รุกขกร” อาชีพที่มีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้ทุกมิติ ต้นไม้ใหญ่ในเมืองจำนวนมากถูกช่วยชีวิตไว้โดยรุกขกร แต่น้อยคนนักที่รู้จักอาชีพนี้อย่างแท้จริง ธรรมชาติมาหานครจะพาไปพูดคุยและดูวิธีการทำงานของพวกเขาหากคุณเป็นคนรักต้นไม้
 
4 ธันวาคม 2559
โลกของเราประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ มีบทบาทและหน้าที่ในระบบนิเวศแตกต่างกันไป กลุ่ม Siamensis ได้ทำดัชนีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเป็นคลังความรู้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไปซึ่งได้มีช่องทางต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ความรู้ในเรื่องสิ่งมีชีวิตทั้งที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์เอง
 
27 พฤศจิกายน 2559
ธรรมชาติมาหานครพาไปที่กับทุ่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องคลอดของสิ่งมีชีวิตวัฏจักรของน้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศซึ่งหมุนเวียนไปตามฤดูกาล และดำน้ำตามหาปลาชนิดหนึ่งซึ่งกลับมาสู่ระบบนิเวศทุ่งน้ำจืดอีกครั้งหลังจากสูญหายไปกว่า 50 ปี
 
20 พฤศจิกายน 2559
ยังคงสนทนากับอาจารย์ขวัญสรวง อติโพธิ ในประเด็นโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะถูกระงับโครงการ ท่ามกลางคำถามถึงความคุ้มค่าและประเด็นชวนให้สงสัยในการก่อสร้างหลายประการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและทางออกที่นำไปสู่การรักษาปกป้องแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริง
 
13 พฤศจิกายน 2559
เหตุผลในการผลักดันโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามีการอ้างถึงความจำเป็นที่ (ดูเหมือนจะ) คุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้น ประเด็นการสร้างโครงการนี้เป็นที่น่ากังขาและมีข้อสงสัยจากหลายฝ่าย ตั้งข้อสังเกตและร่วมกันคิดพิจารณาในหลายเรื่อง
 
6 พฤศจิกายน 2559
การดู ท้องฟ้ามีมานาน ในปัจจุบันนอกจากการดูก้อนเมฆ รูปทรงต่าง ๆ เพื่อเป็นไปตามจินตนาการแล้ว หลักการทางวิทยาศาสตร์ ก็ทำให้สามารถพยากรณ์ลมฟ้าอากาศ ได้ค่อนข้างแม่นยำ แต่ศาสตร์เหล่านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักและมีการศึกษาไม่มากนัก มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อโลกของเรา โดยเฉพาะเมฆนั้นยังมีผลต่อสภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 
30 ตุลาคม 2559
จากประสบการณ์ในการเป็นข้าราชการ ป่าไม้ มานานหลายปี คุณพงศา ชูแนม พบว่า แม้จะมีการป้องกันปราบปรามต่อการทำผิดอย่างไร ป่าก็ยังถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดความคิดในการ รักษาป่า ที่ยั่งยืนกว่าเป็นที่มาของ “ธนาคารต้นไม้” ทรัพย์สินมีชีวิตที่จูงใจให้คนมีส่วนร่วมในการหันมาปลูกต้นไม้จนกลายเป็นป่าและดูแลรักษาเช่นเดียวกับทรัพย์สินของตัวเอง ธนาคารต้นไม้ คืออะไร ท่านสามารถปลูกทรัพย์สินมีชีวิตได้หรือไม่
 
23 ตุลาคม 2559
คลังก๊าซ ใจกลางชุมชน
 
16 ตุลาคม 2559
มายาคติ ความจริงเรื่องพลังงาน
 
9 ตุลาคม 2559
สัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอถึงความสุ่มเสี่ยงของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่อาจจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรง ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่รอบ ๆ สัปดาห์นี้ อ.ศศิน เฉลิมลาภ และ คุณสนธิ คชวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมยังคงลงพื้นที่ติดตามพิสูจน์ถึงการตั้งอยู่ของนิคมฯ ในระยะเวลา 30 กว่าปี ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการกัดเซาะชายหาด มลภาวะทางอากาศ ทางน้ำ และสารพิษที่ปะปนไปกับอาหารจากทะเล
 
2 ตุลาคม 2559
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว อีกด้านหนึ่ง การก่อเกิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้สร้างผลกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านในด้านความปลอดภัยในชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้เกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง ความสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุร้ายขึ้นอีกในอนาคต จะมีโอกาสมากน้อยเพียงใด
 
25 กันยายน 2559
กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 2
 
18 กันยายน 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ เดินทางมาที่ทำการของกลุ่มใบไม้ จังหวัดนครนายก ร่วมพูดคุยกับเยาวชนกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวในหลากหลายอาชีพ เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมในการพิทักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับโลกใบนี้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป
 
11 กันยายน 2559
จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทางสถานีโทรทัศน์นิวทีวี ช่อง 18 ได้ร่วมกับ SCG จัดโครงการนิวทีวีรักษ์น้ำ ซึ่งได้มอบถังเก็บน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ชีวึก จ.นครราชสีมา เนื่องจาก ต.ชีวึก เป็นตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาและไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน และได้จัดเสวนาให้ความรู้ในการรักษาแหล่งน้ำ 
 
4 กันยายน 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ เดินทางมา จังหวัดนครสวรรค์ พูดคุยกับ คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางสังคม “....ผมไม่ต้องการอนุรักษ์ ผมต้องการทำลาย มีที่ดินผมขาย มีป่าไม้ผมถาง...” ท่อนหนึ่งของบทเพลงเนื้อหาประชดประชันแผดดังขึ้นบริเวณริมแม่น้ำยมในยามบ่ายของวันที่ไอร้อนจากแสงแดดเผาอารมณ์ให้ฮึกเหิม เคล้าไปกับท่วงทำนองและน้ำเสียงดุดันเร้าใจ
 
28 สิงหาคม 2559
“บึงบอระเพ็ด” ความสมบูรณ์ที่รอวันกลับคืน
 
21 สิงหาคม 2559
ธรรมชาติมาหานครมาพูดคุยกับ อ.วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ซึ่งได้เปิดรับบริจาคเงินจำนวนหนึ่งในการซื้อที่ดินข้างพิพิธภัณฑ์ไว้ไม่ให้เกิดโครงการสร้างตึกสูง 8 ชั้นมาบดบังทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติเหนือกาลเวลาให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป และในตอนนี้ อ.วราพร สุรวดี ได้ทำสำเร็จแล้ว
 
14 สิงหาคม 2559
พบกับทางออกของปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ด้วยวิธีการที่ทำได้จริงและทำได้เลย โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล และไม่ต้องจำนนกับน้ำรอระบายแต่อย่างใด อ.ศศิน เฉลิมลาภ พร้อมกับ รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ ผศ.ดร.สิตางคุ์ พิลัยหล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
 
7 สิงหาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ พร้อมกับ รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และผศ.ดร.สิตางคุ์ พิลัยหล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำจะเดินทางไปยังบริเวณระบบระบายน้ำจุดสำคัญ เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหา พร้อมกับคลี่คลายประเด็นที่ผู้คนต่างสงสัยว่า เหตุใดเมื่อฝนตก แล้วน้ำต้องท่วมขังทุกครั้ง รวมถึงคำว่า “น้ำรอระบาย” เป็นความจริงที่คนกรุงเทพฯต้องยอมรับชะตากรรมหรือไม่
 
31 กรกฎาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับ คุณมาโนช พุฒตาล ที่บ้านเกิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านบทเพลงสะท้อนวิถีชีวิตริมสายน้ำ ตั้งแต่เล็กจนโตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำมาอย่างมากมาย
 
24 กรกฎาคม 2559
“น้าหงา” ได้บอกเล่าผ่านรายการธรรมชาติมาหานครว่า ครั้งหลังออกจากป่า บทเพลงที่สร้างขึ้นมาล้วนได้รับแรงบันดาลในมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น
 
17 กรกฎาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ มาพูดคุยกับ ทนายความ ศรีสุวรรณ จรรยา ผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในคดีมวลชน และคดีความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่คิดค่าวิชาชีพแต่อย่างใด
 
10 กรกฎาคม 2559
3 กรกฎาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ และ คุณกมล นวลใย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (24 พค.59) เดินทางเข้าไปยังชุมชนในป่าแก่งกระจาน เพื่อไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน หลังจากทางอุทยานฯใช้วิธีการจัดการอย่างมีระบบและมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้ ป่า คนในป่า และเจ้าหน้าที่ อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ขัดแย้ง ความหวังที่ประเทศไทยจะมีมรดกโลกทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง จึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริง
 
26 มิถุนายน 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ เดินทางมายัง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พูดคุยกับ ผู้หญิงแกร่งเมืองเพชรบุรี ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองไม่ให้นายทุนมาหาผลประโยชน์ และทำลายความเป็นธรรมชาติของเมืองแห่งนี้ คุณสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีและชาวตำบลบ้านลาด และตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี
 
19 มิถุนายน 2559
การเข้ามาหาประโยชน์จากประมงพาณิชย์บริเวณชายฝั่งทะเลชุมชนบ้านปากคลองเกลียว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อย่างไม่สนใจถึงระบบนิเวศในท้องทะเล ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อน ปิยะ เทศแย้ม ได้รวบรวมชาวบ้านร่วมต่อสู้เพื่อรักษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลด้วยการทำประมงควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
12 มิถุนายน 2559
บ้านคลองน้อย ต.แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม เป็นป่าชายเลนในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำ­คัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) ซึ่งเป็น "ที่ดินประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" มีกฎหมายระบุชัดเจนว่า "ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการคลังก๊าซปิโตร­เลียมเหลว" แต่วันนี้ได้มีการสร้างคลังก๊าซแหลมใหญ่ขึ­้นในพื้นที่นี้ โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่ว­ยงานซึ่งขัดแย้งกับข้อกฎหมายอย่างชัดเจน ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่ท­ี่ได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
 
5 มิถุนายน 2559
“แล้ง” แต่ “น้ำเยอะ” คือ วิกฤตภัยแล้งของเมืองสามน้ำ จ.สมุทรสงคราม เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้น
 
29 พฤษภาคม 2559
"ธรรมชาติมาหานคร" โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ พามาที่ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่ง­แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ พูดคุยกับ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กับแนวคิดการออกแบบเพื่อโลก จากเศษวัสดุเหลือใช้ที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า­มาดีไซน์กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุที่สามารถใช้งานได้จริง มาร่วมเปลี่ยนขยะกองโตให้เป็นสิ่งของอันทร­งคุณค่ากับรายการ "ธรรมชาติมาหานคร"
 
22 พฤษภาคม 2559
หากมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะติดกับรั้วชุมชน อีกทั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญ ที่ใช้ผลิตน้ำประปาส่งให้คนกรุงเทพฯ กับอีก 3 จังหวัดใกล้เคียง คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น??? นอกจากสารพิษจากขยะที่สุ่มเสี่ยงปนเปื้อนไปกับแหล่งน้ำแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน และสิ่งแวดล้อมที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่อย่างสมบูรณ์ในปัจจุบัน โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 
15 พฤษภาคม 2559
เยี่ยมบ้าน คุณนิวัติ กองเพียร หรือที่รู้จักกันในนาม เกจินู๊ท ชื่อดังของเมืองไทยกับการมองธรรมชาติในมุมศิลปะอันทรงคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์เพื่อทำให้เกิดความรักในความงามของธรรมชาติที่ส่งผลถึงความรู้สึกในการรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่กับโลกนี้ตลอดไป
 
8 พฤษภาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ กับ ดร.ดนัย ทายตะคุ ภูมิสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสภาปัตยกรรมเชิงนิเวศ เดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไป อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อสำรวจความเปลี่ยนแปลงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฯ เมื่อมีการสร้างทางเลียบแม่น้ำ โดยอ้างถึงการป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชีวิตของผู้คนที่เคยผูกพันกับริมน้ำมาอย่างยาวนานกำลังจะเปลี่ยนไป ในรายการ ธรรมชาติมาหานคร ตอน จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2
 
1 พฤษภาคม 2559
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการสร้าง ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 2 ฝั่ง กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แม่น้ำสายสำคัญของประเทศแห่งนี้ อ.ศศิน เฉลิมลาภ และ ดร.ดนัย ทายตะคุภูมิ สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสภาปัตยกรรมเชิงนิเวศ จะเดินทางไปสำรวจชีวิตแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ พร้อมกับการสนทนาที่ชวนให้คุณผู้ชมคิดร่วมกัน
 
24 เมษายน 2559
การเดินทางในชีวิตประจำวันของคนเมืองนั้น แต่ละวันต้องอยู่บนท้องถนนเป็นเวลาเท่าไรเสียเวลาไป-กลับ เกือบครึ่งวันเลยทีเดียว เพราะรถติดนั้นเป็นปัญหาในสังคมเมืองมานาน วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางฝ่าปัญหารถติดไปด้วยกัน
 
17 เมษายน 2559
แม้กลุ่มควันที่แผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ จากเหตุไฟไหม้บ่อขยะครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศไทย เมื่อปี 2557จะสลายลงแล้ว แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงบ่อขยะ แพรกษา จ.สมุทรปราการ ยังไม่จบลง ความต้องการการเยียวยา เพราะสารพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคร้าย และมาตรการป้องกัน ไปจนถึงผลกระทบทางด้านจิตใจ ยังไม่มีบทสรุปที่แน่นอนให้กับชุมชนรอบๆ บ่อขยะแพรกษา วันนี้พวกเขามีชีวิตอยู่กันอย่างไร และจะมีการจัดการอย่างไรกับบ่อขยะลักษณะเดียวกันนี้ที่มีกระจายอยู่เต็มทั่วประเทศ
 
10 เมษายน 2559
บางคนคงไม่คิดว่า “เศรษฐศาสตร์” จะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญหลากหลายมิติ ทางรายการได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ของเมืองไทย เล่าถึงการสร้างความมั่นคงให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์
 
3 เมษายน 2559
เดินทางไปพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล จังหวัดเพชรบุรี แหล่งอาหารของสรรพชีวิต คนทำให้ระบบนิเวศถูกรบกวน จากนั้นไปดูสัตว์หายากอย่างนกหัวโตมาลายู ที่หาดแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
 
27 มีนาคม 2559
ทำอย่างไร จึงจะทำให้อาชีพ "ทำนาเกลือสมุทร" ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กอปรกับมีความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภ­าพให้ยังคงอยู่ และมีความยั่งยืน?
 
20 มีนาคม 2559
ถ้า... “ทะเลคู่กับชายหาด” แต่....อีกไม่นาน ประเทศเรากำลังเปลี่ยนให้แท่งคอนกรีตแข็งขนาดใหญ่เข้ามาแทนที่ชายหาดตลอดทั้งแนวชายฝั่งทะเลของประเทศ คนไทย...เอามั๊ย??? รายการธรรมชาติมาหานคร ลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จากชายหาดชะอำ ไปจนถึงอ่าวประจวบฯ เพื่อเสนอภาพความเปลี่ยนแปลงของชายหาดในปัจจุบันที่หายไป กลายเป็นกระสอบทราย หิน และแท่งคอนกรีตจากโครงการสร้างเขื่อนป้องกันการ กัดเซาะชายฝั่ง ที่ผู้เชียวชาญทางทะเลเรียกว่า “โครงสร้างที่ทำลายชายฝั่ง” และพาชมความงามของชายหาดที่เหลืออยู่ ซึ่งจะมีโครงการดังกล่าวมาสร้างในเวลาอันใกล้นี้
 
13 มีนาคม 2559
ร่วมพูดคุยกันต่อกับร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ที่คณะร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เผยแพร่วันที่ 29 มกราคม 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องสิทธิการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยย้ายบทบัญญัติจากหมวดสิทธิเสรีภาพ เป็นหมวดหน้าที่ของรัฐ
 
6 มีนาคม 2559
รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 บัญญัติเนื้อหาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลายหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรมอย่างสมดุล ยั่งยืน อีกทั้งมีผลต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ซึ่งทำให้การเมืองภาคพลเมือง เติบโตต่อเนื่อง แต่พอมาถึงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 (เผยแพร่วันที่ 29 มกราคม 2559) เนื้อหาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องสิทธิชุมชนในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
 
28 กุมภาพันธ์ 2559
กว่า 20 ปี ในการทำงานของ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) ที่ตระเวนช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการให้ข้อมูลระดับนโยบาย จนถูกมองว่าเป็นผู้ขัดขวางการพัฒนา คุณหาญณรงค์จะมาเปิดใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงในการทำงาน และปัญหาการจัดกายสวรน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับอย่างจริงจัง รวมถึงช่องว่างระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชน จนเป็นปัญหาเรื้อรัง
 
21 กุมภาพันธ์ 2559
ใครจะรู้ “ขมิ้น” รักษาผืนป่าได้! จากโครงการ “ชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า” โดยความร่วมมือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ของผืนป่าตะวันตก เริ่มเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวที­่ทำลายดิน มาปลูกพืชสวนอินทรีย์ รวมทั้งเลิกใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และไม่บุกรุกป่า ว่าแต่ “ขมิ้น” มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง­นี้
 
เรื่องราวอื่นๆ