21 พฤษภาคม 2561
พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 3: Workshop ครั้งที่ 4 วันที่ 4
วันสุดท้ายของการเวิร์กชอป เหล่าบรรดา พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ได้เสริมเติมความรู้ในการนำเอา Brand Attibute มาปรับใช้ในเรื่องของการจัด Product Display & Exhibition Workshop ต่าง ๆ โดย คุณชมธร ปุนยผลากร
 
เข้าสู่ช่วงบ่ายทุกคนได้เวลาในการทบทวนและต้องสรุปงานออกมาให้ได้ดังต่อไปนี้ Brand Model / Business Model Canvas / Business Road Map / Brand Mood Board เพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้าน มีสิ่งที่ได้เพียรพยายาม อุสาหะ ฝึกฝนกันมา ได้นำติดตัวกลับบ้านกันไป ก่อนจะกลับมาพบกันใหม่ ในเวิร์กชอป ครั้งที่ 5
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
20 พฤษภาคม 2561
พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 3: Workshop ครั้งที่ 4 วันที่ 3
เดินทางเข้าสู่วันที่ 3 สำหรับ พอแล้วดี The Creator วันนี้พวกเขาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของ Customer Journey คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน เพื่อให้เข้าใจ ทฤษฎี Framework ในการเข้าใจลูกค้า และโน้มน้าวพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้ถูกช่วงเวลาและถูกวิธี เพื่อการทำการตลาดที่สำเร็จ สวยงาม ยั่งยืน
 
ต่อด้วยการตอกย้ำเรื่องความสำคัญของ Brand Identity จาก คุณอนุชิต ปัญญาวัชระ ปิดท้ายวันด้วยการเรียนเรื่อง แนวทางการพัฒนาชุมชน โดยคุณนราธิป อ่ำเที่ยงตรง นับว่าเป็นอีกวันที่พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 อัดแน่นไปด้วยความเข้มข้น เพราะโจทย์ของชีวิตจริงไม่เคยรอให้เราพร้อม
 
การเตรียมตัวให้พร้อมและมีองค์ความรู้ที่แตกฉานจะทำให้ทุกอุปสรรคถูกจัดการตามหลักการเหตุและผล จากการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตจริง
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
19 พฤษภาคม 2561
พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 3: Workshop ครั้งที่ 4 วันที่ 2

ภาพบรรยากาศของพอแล้วดี The Creator รุ่น 3 เริ่มต้น Workshop ครั้งที่ 4 วันที่ 2 วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน แต่เป็นวันที่ พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ต้องนั่งคิดทบทวน เรียบเรียง โดยมีเหล่า Trainer ให้คำปรึกษาอยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อลงมือเขียนใส่ Business Model Canvas และ จัดการกับ Brand Model ของธุรกิจตนเอง เพื่อเตรียม Present สิ่งที่ได้ลงมือเขียนกันไป

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
18 พฤษภาคม 2561
พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 3: Workshop ครั้งที่ 4 วันที่ 1

ภาพบรรยากาศของพอแล้วดี The Creator รุ่น 3 เริ่มต้น Workshop ครั้งที่ 4 วันที่ 1 วันนี้พอเเล้วดี The Creator รุ่น 3 ต้องเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับการเงินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและธุรกิจของตน เราเริ่มต้นเช้าวันแรกด้วยการสร้างแรงบันดาลใจจาก คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ไร่รื่นรมย์ อ. เทิง จ. เชียงราย พอแล้วดี The Creator รุ่น 1 มาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ได้เข้าโครงการ จนได้นำไปปรับใช้จริง จนเป็นฟาร์มสุขของฉัน แล้วต่อกันด้วยวิชาสำคัญของทุกคนเพื่อ เสริมความรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกัน วางแผนกับการเงิน กับ ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล ที่จะมาสอนการดูตัวเลข การวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้ พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ทุกคน ได้เข้าใจถึงความจริงของตัวเลขที่ไม่เคยหลอกเราในการทำธุรกิจ

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
29 เมษายน 2561
พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 3: Workshop ครั้งที่ 3 วันที่ 3

ภาพบรรยากาศ ของเหล่าพอแล้วดี The Creator รุ่น 3 Workshop ครั้งที่ 3 วันที่ 3 วันนี้ พอเเล้วดี The Creator รุ่น 3 ได้เรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสํานึก Tourism โดย คุณนราธิป อ่ำเที่ยงตรง ได้รับแรงบันดาลใจการทำธุรกิจที่เน้นคำว่า ให้ แต่ให้อย่างไรถึงเรียกว่าพอดี เราอิ่มเขาอิ่ม Food โดย คุณจงใจ กิจแสวง (เจ๊จง หมูทอด) ต่อด้วยเรียนรู้การสร้างสุขเพื่อการแบ่งปัน People Development โดย คุณมาริสา เชื้อวิวัฒน์

ช่วงบ่ายพบกับ พอแล้วดี The Creator รุ่น 1 ที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวในการทำธุรกิจที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จริง เริ่มด้วย อยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมโลก Design Service โดย คุณแพรวพร สุขัษเฐียร (คนใจบ้าน) และตามด้วย สร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าสู่มูลค่า Art & Craft โดย คุณปราชญ์ นิยมค้า (Mann Craft)

เป็นวันที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพของแรงบันดาลใจที่ทำให้เห็นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ได้กับธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องของท้องไร่ท้องนาแต่เพียงอย่างเดียว

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG