facebook share
facebook share
Youth Solutions Report 2018 รายงานทางออกจากเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Youth Solutions Report 2018
Youth Solutions Report หรือรายงานทางออกจากเยาวชน จัดทำโดย เครือข่ายทางออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network) เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
 
รายงานดังกล่าวนำเสนอโครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สร้างสรรค์และดำเนินการโดยเยาวชนจากทั่วโลก 50 โครงการ และมีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มสำคัญและข้อมูลสถิติของการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเยาวชน, การให้คำแนะนำเรื่องการสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับธุรกิจที่ยั่งยืนที่ดำเนินการโดยเยาวชน, การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเยาวชนและความท้าทายต่าง ๆ, การสร้างทักษะและการเพิ่มขีดความสามารถของโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการเพื่อเยาวชน, การประยุกต์ใช้ทักษะของเยาวชนในการทำงานเพื่อสังคมและการรณรงค์ด้านนโยบายในระดับองค์การสหประชาชาติ, 
ธุรกิจเพื่อสังคมและบทบาทของเยาวชน, ความตื่นตัวด้านในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนโดยเยาวชนในทวีปแอฟริกา, เยาวชนและภาคเอกชน: โอกาสสำหรับการพัฒนาม การผสานทางออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเยาวชนภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น
 
ติดตามอ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่
เรื่องราวอื่นๆ