facebook share
facebook share
previous
next
SEP in Business: A G-77 Forum on the Implementation of the Sustainable Development Goals
Bangkok
G77

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกลุ่ม 77 ในหัวข้อ “SEP in Business: A G-77 Forum on the Implementation of the Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต่อยอดจากการประชุมครั้งแรกภายใต้หัวข้อ “G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: an Approach to Implementing the Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นโอกาสของประเทศไทยในฐานะประฐานกลุ่ม 77 ณ นครนิวยอร์ก เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนการอนุวัติวาระการพัฒนาฯ โดยเฉพาะการนำเสนอมุมมองการใช้แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน ซึ่งเอกชนหลายบริษัทในไทยประสบความสำเร็จในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจ

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้น ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ “Application of Sufficiency Economy Philosophy to Macro-Economic Management and Business Practices” นอกจากนี้ มีการเสวนาในภายใต้หัวข้อ “Streamlining SEP into business practice in support of Sustainable Development Goals (SDGs)” ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมชมนิทรรศการอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบ “World Cafe” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยกับภาคเอกชนไทยที่ใช้แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ อาทิ บ้านอนุรักษ์กระดาษสา (เชียงใหม่), ซองเดอร์นิธิฟู้ดส์, Bathroom Design, Plan Toy และ SCG ทั้งนี้ คาดว่ามีผู้เข้าร่วมประมาณ  2๐๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนประเทศกลุ่ม 77 อาทิ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรกลุ่ม 77 จากนครนิวยอร์ก เอกอัครราชทูตกลุ่ม 77 ในประเทศไทย และผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและองค์การระหว่างประเทศที่มีความสนใจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางไปศึกษาดูงานที่สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการท่องเที่ยวและบริการ เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดำรงอยู่อย่างเชื่อมโยงกับชุมชนและธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมด้านที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียง

 

 

SEP in Business: A G-77 Forum

on the Implementation of the Sustainable Development Goals

Wednesday 1 June 2016
 
09.00

Minister of Foreign Affairs addresses the Prime Minister 

 
09.10

Opening remarks by His Excellency the Prime Minister (TBC)

 
10.00

Coffee break 

 
10.10

Interactive visit to World Café by the Prime Minister

 
10.30

Keynote address by:

Dr. Prasarn Triratvorakul, Former Governor of the Bank of

Thailand, Member of the Board of Directors, Thailand

Sustainable Development Foundation. 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปาฐกถา ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล คณะกรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา
PDF   0.19 MB
 
11.00

Panel discussion on: “Streamlining SEP into business practice in support of Sustainable Development Goals (SDGs)”

Panelists:

  1. Mr. Stephen B. Young, Global Executive Director of the Caux Round Table
  2. Representative from the Thai Chamber of Commerce
  3. Representative from Thai Bev
  4. Sri Lankan Delegate

Moderated by:

Mr. Nick Pisalyaput, Director, Sasin Centre for Sustainability Management

 
11.40

Q&A Session

 
12.00

End of session 

 
12.15

Luncheon  

 
13.30

Visit Interactive Exhibition Room (Global Café)

Guided by:

Associate Professor. Dr. Vichita Ractham, Deputy Dean of Academic Services, College of Management Mahidol Universit

 
15.00

Coffee break 

 
15.15

Interactive session as a follow up to the Interactive Exhibition

Room’s visit 

 
17.00

Conclusion of session

play video
SEP in Business A G-77 Forum (1st June 2016)
 
19.00

Cocktail reception hosted by the Minister of Foreign Affairs

วิดีโอ
play video
SEP in Business A G-77 Forum (1st June 2016)
SEP in Business A G-77 Forum (1st June 2016)
Interactive discussion & Conclusion of Session
แกลเลอรี่