facebook share
facebook share
previous
next
Youth Solutions Report
เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network)

Youth Solutions Report หรือรายงานทางออกจากเยาวชน จัดทำโดย เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network) เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา

รายงานฉบับนี้มีตัวอย่างโครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทำโดยเยาวชนจากทั่วโลก 50 โครงการ เช่น

  • โครงการทำ campus ยั่งยืนจากประเทศเอธิโอเปีย ด้วยการรีไซเคิลกระดาษ ดำเนินการในลักษณะ social startup โดยริเริ่มจากนักศึกษา 2 คน
  • โครงการหาทุนให้นักเรียนที่เป็นออทิสติก เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต จากรัฐปาเลสไตน์
  • โครงการ Bean Voyage  ที่เป็นการทำ social venture ร่วมกับ ผู้ผลิตกาแฟรายย่อยในประเทศคอสตาริกา ในการผลิตกาแฟแบบยั่งยืน จากสหรัฐอเมริกา
  • โครงการ Holy Jelly ศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาพลาสติกในทะเลในพื้นที่ของประเทศไทย อินโดฯ มาเลย์ และฟิลิปปินส์ เป็นความร่วมมือระหว่า'ประเทศรัสเซียกับเยอรมัน

โดย SDSN ได้จัดให้มีการประกวดโครงการต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการที่น่าสนใจที่ได้รับรางวัล ได้แก่

  • โครงการออกแบบหลักสูตรเรื่องชลประทานให้กับชาวนารายย่อยเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  จากประเทศจาไมก้า
  • โครงการที่ใช้เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ในการเกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน จากประเทศยูกันดา
  • โครงการพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงแบบ organic เพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก และปัญหาความยากจน ในประเทศแอฟริกา  ดำเนินการโดยประเทศเยอรมัน

ทั้งนี้ โครงการจากกลุ่มประเทศเอเชียที่ได้รับรางวัลคือ คือ โครงการเปลี่ยน mindset ในการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพกาย - ใจที่ดี จากประเทศไต้หวัน