facebook share
facebook share
previous
next
หนังสือ Thailand Sustainable Development Sourcebook, 2nd Edition
มูลนิธิมั่นพัฒนา
มูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักพิมพ์ เอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ (EDM)

มูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักพิมพ์ เอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ (EDM) ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือ Thailand Sustainable Development Sourcebook 2nd Edition เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เนื้อหาของ Thailand Sustainable Development Sourcebook, 2nd Edition นี้ ประกอบด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ หนังสือเล่มนี้ จะฉายภาพให้ท่านเห็นถึงแผนงาน โครงการ และความเป็นผู้นำด้านคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth) ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้กับประเทศ

ในหนังสือ 2nd Edition นี้จะมีการปรับปรุงข้อมูล ภาพอินโฟกราฟฟิก และมีบทความใหม่ ๆ นอกเหนือจากฉบับแรก ที่ตีพิมพ์ไปเมื่อ พ.ศ. 2558 โดยเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงโครงการต่าง ๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงและความสำคัญและผลสัมฤทธิ์ของงานด้านการพัฒนาที่สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาสอดคล้องไปกลับกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 พระองค์ทรงแสดงความสนพระทัยและมีส่วนร่วมในงานด้านการพัฒนาของพระราชบิดามาโดยตลอด และทรงมีพระราชดำรัสในหลายโอกาส ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดังนั้น ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ จึงมุ่งมั่นที่จะสนองพระบรมราโชบาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานด้านการพัฒนาในประเทศของตนต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อ Thailand Sustainable Development Sourcebook, 2nd Edition​ ได้ตามร้านขายหนังสือชั้นนำ เช่น Asiabooks และ Kinokuniya ในเร็ว ๆ นี้