facebook share
facebook share
previous
next
หนังสือ Thailand's Sustainable Business Guide
-
มูลนิธิมั่นพัฒนาและภาคีหลักจากภาคธุรกิจ

มูลนิธิมั่นพัฒนาและภาคีหลักจากภาคธุรกิจ เตรียมเปิดตัวหนังสือ Thailand’s Sustainable Business Guide  ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยหนังสือเล่มดังกล่าวจะช่วยไขข้อสงสัยให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้จริงหรือไม่? หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบที่ชัดเจนได้ ด้วยงานเขียนจากนักวิชาการและบุคคลในแวดวงธุรกิจที่มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยกรณีศึกษาและเครื่องมือช่วยเรียนรู้และลงมือทำอีกมากมาย ที่ทำให้หนังสือกลายเป็นคัมภีร์ของการบริหารธุรกิจด้วยหลักคิดแห่งความพอเพียงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงบนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทของประเทศและโลกผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและความสุขที่ยั่งยืนของสังคมส่วนรวม

      

Thailand’s Sustainable Business Guide  เป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ เอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ (EDM) ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนาและบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย บทความกว่า 24 บทความที่นำเสนอในหนังสือ ได้รับการกลั่นกรองโดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักเขียนที่มีชื่อเสียง และมีบทสัมภาษณ์กว่า 30 เรื่อง ด้วยความยาว 344 หน้า ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเนื้อหา รูปภาพอินโฟกราฟิก และสถิติที่น่าสนใจ คณะผู้จัดทำเชื่อว่า Thailand’s Sustainable Business Guide จะเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงอันทรงคุณค่าสำหรับผู้บริหารในธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  หรือแม้แต่ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษาและนักวิชาการยังสามารถศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืนจากหนังสือเล่มนี้ได้ เพราะได้นำเสนอตัวอย่างการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

เนื้อหาที่สำคัญยิ่งใน Thailand’s Sustainable Business Guide คือการแสดงให้เห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี และหนังสือเล่มนี้ได้รับการอ่านทบทวนโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสืออันประกอบด้วยผู้นำที่เป็นที่ยอมรับในสังคมธุรกิจของไทย ได้แก่ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส หอการค้าไทย ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Thailand’s Sustainable Business Guide  เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ในซีรีส์หนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำนักพิมพ์ เอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ (EDM) ได้จัดทำขึ้น โดยเล่มแรกได้แก่ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook เล่ม 1 และเล่ม 2 ที่ได้ทำหน้าที่สำรวจสถานะและความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อองค์การสหประชาชาติประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ตามด้วยหนังสือ A Call To Action: Thailand and the Sustainable Development goals ที่จัดพิมพ์ไปเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการรายงานความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว และล่าสุดคือ Thailand’s Sustainable Business Guide เล่มนี้ที่ได้เจาะลึกลงมายังภาคธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ศึกษาและร่วมกันก้าวเข้าสู่หนทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ร้าน Asia Book และ Kinokuniya รวมถึง amazon.com เริ่มตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2560 นี้เป็นต้นไป

 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
 
09.30 – 10.00

ลงทะเบียน

play video
Highlight งานเปิดตัวหนังสือ Thailand's Sustainable Business
 
10.00 – 10.15

กล่าวเปิดงาน

โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

ที่ปรึกษาในการจัดทำหนังสือ Thailand’s Sustainable Business Guide และ

ประธานอาวุโสหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

play video
กล่าวเปิดงาน โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษาในการจัดทำหนั
 
10.15 – 10.45

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธุรกิจไทยบนเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน”

โดย ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  

ประธานคณะที่ปรึกษาในการจัดทำหนังสือ Thailand’s Sustainable Business Guide

play video
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธุรกิจไทยบนเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน”
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
20180126 Thai businesses and the path to sustainable growth_Finally MN
PDF   0.23 MB
20180126 Road to sustainability final
PTT   9.20 MB
 
10.45 – 11.00

มอบหนังสือให้แก่ Sponsor และถ่ายภาพ 

 
11.00 – 12.15

สัมมนาเรื่อง “How to future proof your business in the name of a better world” โดย

1. ดร. วิรไท  สันติประภพ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

2. คุณรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

3. ศ.นพ. เทพ หิมะทองคำ

ประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

4. คุณกฤป  โรจนเสถียร

ประธานและประธานบริหาร บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด

 

ดำเนินรายการโดย

คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

play video
สัมมนาเรื่อง “How to future proof your business in the name
 
12.30 - 13.15 น.

Press Conference (ห้อง The Cellar)* 

1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานคณะที่ปรึกษาในการจัดทำหนังสือ Thailand’s Sustainable Business Guide

2. รศ.ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร

ที่ปรึกษาในการจัดทำหนังสือ Thailand’s Sustainable Business Guide และรองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. Mr. Nicholas Grossman

Managing Editor of Editions Didier Millet (EDM), Thailand

 

ดำเนินรายการโดย

คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

play video
Press Conference  งานเปิดตัวหนังสือ Thailand's Sustainable B