ข่าวและกิจกรรม - ของมูลนิธิมั่นพัฒนา
TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
28 - 30 มิถุนายน 2561
ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
ข่าวและกิจกรรม - ของสถาบันอื่น
Sufficiency Economy Q&A
2 มิถุนายน 2559
ณ ห้องโลตัส สวีท 5-7 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท