งานสื่อสารระดับสากล - ของมูลนิธิมั่นพัฒนา
งานสื่อสารระดับสากล - ของสถาบันอื่น
Sufficiency Economy Q&A
2 มิถุนายน 2559
ณ ห้องโลตัส สวีท 5-7 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท
การประชุม APFSD ครั้งที่ 3
3 - 5 เมษายน 2559
United Nations Building, Rajadamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand