งานสื่อสารระดับประเทศ - ของมูลนิธิมั่นพัฒนา
TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
28 - 30 มิถุนายน 2561
ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
งานสื่อสารระดับประเทศ - ของสถาบันอื่น
มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น "ศรัทธา-สักการะ"
27 - 29 มกราคม 2559
วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา